İşverenler arabuluculuğun dava şartı olmasından memnun

Çalışanların iş yerlerine yönelik açacağı davalarda arabulucuya başvurma şartının getirilmesi, işverenleri memnun etti.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Başkanı Celal Koloğlu, “Mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunlarımız daha kısa sürelerde çözüme kavuşacak. Getirilen yeni düzenlemeden önce kıdem tazminatı yönünden 10 yıllık genel zamanaşımı süresi dikkate alınıyordu. Özellikle yurt dışı işlerimizde işverenlerimiz 30 yıl, 40 yıl geriye dönük tazminatlara muhatap oldular. Yeni düzenleme ile zamanaşımı süresi 5 yıl yapılmıştır” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, arabuluculuk faaliyetlerinin dava şartı olmasının, çalışma barışı ve yargı yükü yönünden önemli bir dönüm noktası olduğunu ve mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunların arabuluculuk sayesinde kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

Sendika açıklamasına göre, İNTES tarafından düzenlenen “İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler” başlıklı 55. Çözüm Arama Konferansı’nda konuşan Koloğlu, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında iş hayatına etki edecek önemli düzenlemelere yer verildiğini belirtti.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iş sözleşmesinden kaynaklanan bazı davalarda arabulucuya başvurulmasının dava şartı haline geldiğini dile getiren Koloğlu, şunları anlattı:

“Arabulucu, taraflara adil ve makul bir anlaşmaya varabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Sistem tarafların uzlaşarak öncelikle kendilerinin sonra da toplumun lehine çözüm sunacak. Mahkemelerde yıllarca çözülemeyen sorunlarımız daha kısa sürelerde çözüme kavuşacak. Kanun tasarısında zamanaşımı süresine ilişkin de önemli bir düzenleme yapıldı. Getirilen yeni düzenlemeden önce kıdem tazminatı yönünden 10 yıllık genel zamanaşımı süresi dikkate alınıyordu. Özellikle yurt dışı işlerimizde işverenlerimiz 30 yıl, 40 yıl geriye dönük tazminatlara muhatap oldular. Yeni düzenleme ile zamanaşımı süresi 5 yıl yapılmıştır. Zamanaşımı süresinin kısalması, işçinin alacağına kısa vadede ulaşması, işverenlerin de önünü görebilmeleri açısından önemli bir gelişmedir.”

Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da arabuluculuğun “adalete erişim” konusunda çok hızlı bir mekanizma olduğunu söyledi. Öztatar, “Biz hakimler, avukatlar ve adalet isteyen bütün taraflar tek bir şey istiyor esasında; adalete erişim. Arabuluculuk neden bu kadar öne çıktı, neden bu düzenlemeler yapıldı? Çünkü arabuluculuk şu anda tarafların adalete erişiminde hızlı bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir