• Arabuluculukta süreç tarafların istekleri doğrultusunda ilerler.
  • Arabuluculukta sonucun içeriği taraflarca belirlenir.
  • Arabuluculukta ortak menfaat göz önüne alınır. (Yargılamada iyi ve kötü, haklı ve haksız aranır.)
  • Arabuluculukta gizlilik mahkemede aleniyet esastır.
  • Arabuluculuk çözüme daha kısa sürede, daha az maliyetle ulaşma imkanı sunar.