• Kamu düzenini ilgilendirmeyen,tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri her türlü dava
 • Yargıya intikal etmemiş,tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlık
 • İster sözleşmeden ister haksız fiilden kaynaklanan tüm tazminat uyuşmazlıkları
 • Trafik kazalarından kaynaklanan tüm alacak-tazminat alacakları
 • İş kazasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlık
 • Şirketler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar
 • 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kiracı-Ev/İşyeri sahibi ilişkilerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar
 • Murisin vefatından sonra mirasa ilişkin tüm uyuşmazlıklar
 • İşçi-İşveren uyuşmazlıkları
 • Nafaka Alacakları
 • Katılma Alacağı
 • Mal Paylaşımı