Arabuluculukta tarafların iradesi ön planda olduğu için standart ve belirli bir modelden bahsetmek mümkün değildir. Ancak sürecin işleyişine ilişkin çerçeve kurallar mevcuttur.

Arabuluculuk Sürecinin Başlaması:
Arabuluculukta gönüllülük esas olduğu için sürecin başlayabilmesi için tarafların iradesi mevcut olmalıdır. Başlangıçta arabuluculuğa gitmek isteyen taraf diğer tarafı arabuluculuğa davet edebilir.
Taraflar arabulucuyu bizzat belirleyebileceği gibi, bu seçimi tarafsız ve bağımsız bir kurum ya da kuruluşa bırakmak konusunda da anlaşabilirler.
Arabulucu seçiminin herhangi bir şekilde yapılmasının ardından taraflar ve arabulucu arasında “Arabulucu Sözleşmesi” imzalanır.

Tipik bir arabuluculuk süreci 5 aşamadan oluşur:

  • Hazırlık
  • Başlangıç
  • İnceleme/Araştırma
  • Müzakere
  • Sonuç/Anlaşma